Hoppa till innehåll

Sekretesspolicy för behandling av kontaktuppgifter på EVI.se

EVI Industries AB (nedan kallat ”EVI”) tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och följer all relevant lagstiftning, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, använder, sparar och skyddar dina kontaktuppgifter när du besöker och använder vår webbplats EVI.se.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Vi samlar in information om dig när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, gör en beställning eller tar kontakt med oss via formulär eller e-post. Informationen inkluderar ditt namn, e-postadress och eventuellt annan kontaktinformation du väljer att lämna.

Varför samlar vi in uppgifterna?
Vi samlar in dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera med dig om våra tjänster och produkter, samt för att hantera och besvara eventuella frågor eller förfrågningar.

Hur använder vi dina uppgifter?
Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information till dig, till exempel nyheter och erbjudanden om våra produkter och tjänster. Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt överföra dina uppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst, förlust eller skada.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra ändamål enligt denna sekretesspolicy, eller så länge som vi är skyldiga enligt relevant lagstiftning.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter, samt rätten att begära radering av dina uppgifter. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter genom att kontakta oss.