Hoppa till innehåll

KVALITET

Evi Industries ska vara en ledande kundorienterad leverantör av helhetslösningar inom plåtbearbetning.

Vi ska hålla en hög och jämn produktkvalitet som motsvarar kundens krav och förväntningar. Flexibilitet ska vara ett ledord i verksamheten och produkter ska levereras snabbt och säkert i tid.

Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande och vi ska arbeta för ständiga förbättringar av processer och miljöprestanda.

Detta ska ske genom att:

  • Fokusera på att förstå kundens krav och önskemål.
  • Effektivisera vårt resursutnyttjande av stål transporter.
  • Alltid följa eller överträffa myndigheternas krav.
  • Alla medarbetare medverkar till att uppfylla verksamhetsmålen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Alla medarbetare följer rutiner och instruktioner.
  • Arbetsmiljön präglas av respekt och tillit till den enskilde individen.

Verksamhetspolicy